Voordat ISO 20252 behaald kan worden dient er een werkend en recent geauditeerd kwaliteitssysteem te zijn. Hiervoor is ISO 9001 erg geschikt. Leijer VOF heeft specialisatie in ISO voor marktonderzoekbureaus en kan u ondersteunen voor een fixed price met het behalen van het ISO 9001 certificaat.

Stuur even een mail of telefoneer als u meer wilt weten over wat er inhoudelijk gebeurt tijdens de certificering.